☀ นักเรียนที่ยังไม่ส่งงานครูจะให้ตามงานตัวนะครับ                   ☀ นักเรียนเข้าไปตรวจสอบคะแนนเก็บได้ในเว็บไซต์ครู                   ☀ นักเรียนที่ยังไม่ส่งงานครูวิชาเทคโนโลยี 3 ตัดต่อวีดีโอให้ส่งให้เรียบร้อย

คำอธิบายรายวิชา

บทความที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วีดีโอสื่อต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง

Popula Category

ผู้จัดทำ