คาบ 3-4 วิชาเทคโนโลยี 3 5/3 รหัสวิชา ว30234

-ให้นักเรียนตัดต่อวีดีโอเกี่ยวกับวันสงกรานต์ ความยาวไม่เกิน 3 นาที 40 คะแนน เสร็จแล้วให้นักเรียน upload วีดีโอขึ้น youtube แล้วส่ง  ลิงค์ในลิงค์ส่งงานด้านล่างนี้ โดยการคลิก

https://forms.gle/tLmgTno6Tcqq9Ey56